Помощ > Общи Въпроси > Къде да попълня данните, за да издам чуждоезичен документ?

Общи Въпроси

Къде да попълня данните, за да издам чуждоезичен документ?

Не е необходимо да ги попълвате. При създаване на нов контрагент, потребителска фирма или артикул, данните ще се транслират автоматично.

Ако не ви харесва транслирането, данните можете да промените през меню Номенклатури или през някой чуждоезичен документ.