Помощ > Общи Въпроси > Как да свържете Fakturirane.bg с вашия електронен магазин?

Общи Въпроси

Как да свържете Fakturirane.bg с вашия електронен магазин?

В момента API-to на Fakturirane.bg е в начален стадии, и има ограничени възможности. То ви позволява да създадете Проформа фактура и Фактура и тяхното изпращане до клиента, през трета страна.

Каква може да е тази трета страна?

Тази трета страна може да е вашият онлайн магазин или сайт, през който Вие вършите всекиденвни операции, като обработка на поръчки и др. С тази своя възможност, ние Ви спестяваме едно влизане в Fakturirane.bg и едно преналиване на информацията, която трябва да се съдържа във Вашият документ, с което Вие спестявате време и извършване на една операция по няколко пъти.

Api-to ви позволява да работите с Вашите потребители, като ползвате email-ът и паролата им за удостоверяване към api-то, като по този начин, може да вържете няколко човека, които да издават документи през техните акаунти.