Помощ > Действия със създадени документи > Как се редактира вече издаден документ?

Действия със създадени документи

Как се редактира вече издаден документ?

В системата издадените документи могат  да бъдат редактирани и изтривани.

При фирма регистрирана по ДДС:

-Можете да редактирате издадените фактури до 24 часа на 14 число на следващият месец.

-Можете да изтривате само последният издаден от Фирмата документ до 24 часа на 14 число на следващият месец.

При фирма НЕрегистрирана по ДДС:

-Можете да редактирате издадените документи без ограничение във времето.

-Можете да изтривате само последният издаден документ без ограничения във времето.

В системата на Fakturirane.bg, всички чуждоезични документи се издават въз основа на българските им аналози,самостоятелно издаване на чуждоезичен документ е невъзможно.Номерацията им ще следва тези на българските,както и принципите на редакция са аналогични с тези на българските документи.

 

Още от тази категория:
Как да изтрия фактура? »