Помощ > Действия със създадени документи > Как да изтрия фактура?

Действия със създадени документи

Как да изтрия фактура?

В системата може да изтриете само последният издаден документ от конкретен тип. Бутона за изтриване се намира най долу в меню Документи- "Изтрий последният документ".

В случай, че имате оделни/различни номерации на документите за всеки офис, е възможно да изтриете последен документ за конкретен офис/обект на фирмата. За тази цел, преди да изтриете документа, трябва да изберете/филтрирате документите за конкретният офис през бутон "Изберете офис".

*ВНИМАНИЕ:При фирми с регистрация по ДДС, това може да направите до 23.59 ч на 14 число през следващия месец. 

1.       В системата може да изтриете само последният издаден документ от конкретен тип. В случай че имате няколко номерации/офиса е възможно да изтриете последен документ за конкретен офис/обект на фирмата. При фирми с регистрация по ДДС, това може да направите до 23.59 ч на 14 число през следващия месец.