Помощ > Действия със създадени документи > Kак мога да редактирам МОЛ и адрес на вече създаден и запазен контрагент?

Действия със създадени документи

Kак мога да редактирам МОЛ и адрес на вече създаден и запазен контрагент?

Вариант 1: Номеклтаури/Кoнтрагенти- избирате го, редактирате данните и натискате „Запази“.Промяната ще е активна за следвашите издадени фактури.

Вариант 2: През Фактура/документ издаден към него. Промяната ще е активна само за документа в който е направена редакцията.