Помощ > Действия със създадени документи > Не мога да отворя изпратената фактура от вас?

Действия със създадени документи

Не мога да отворя изпратената фактура от вас?

Вероятно ползвате поща в mail.bg. Сървърът на mail.bg не разпознава pdf файла и му слага друго разширение.

Предлагаме следното решение: след съхраняване на файла, се маркира с десен бутон на мишката -> Open with…(Отвори с…) и се избира приложение Adobe Acrobat.

Може да се маркира да запомни изборът за такъв тип файлове и да ги отваря и в бъдеще по подразбиране.