Помощ > Издаване на Документи > Използване на електронен подпис

Издаване на Документи

Използване на електронен подпис

Мога ли да ползвам електронен подпис?

Тази функционаност в текущата версия, не може да бъде ползвана. Планираме разработка на нова версия , в която ще бъде включена отново.