Помощ > Издаване на Документи > Използване на електронен подпис

Издаване на Документи

Използване на електронен подпис

Мога ли да ползвам електронен подпис?

Да, можете да подпишете съобщението/мейлът с който изпращате документа. При изпращане на документа през системата имате възможността да укажете, че ще подпишете с ел. подпис. Задължително е използването на браузър Интернет Експлорър.

*Тази функционалност е активна само за потребители на Версия PRO

Задължителен ли е електронен подпис при издаване на елекронни фактури?

Електронен подпис е необходим, само ако желаете да подпишете конкретен имейл с приложена фактура с електронен подпис.

Фактурата е напълно валидна по смисъла на закона на електронните документи и изпратена по e-mail и без електронен подпис, тъй като съдържа всички реквизити на хартиеният аналог.