Помощ > Артикули, Клиенти, Мерни единици > Как да добавя нова мерна единица?

Артикули, Клиенти, Мерни единици

Как да добавя нова мерна единица?

Нова мерна единица -например "километър" се добавя през меню:Номенклатури/Мерни единици/Добави нова мерна единица.