Помощ > Артикули, Клиенти, Мерни единици > Въвеждане и редакция на артикули

Артикули, Клиенти, Мерни единици

Въвеждане и редакция на артикули

В онлайн системата за издаване на документи Фактуриране.bg имате възможност предварително да създадете списък с вашите стоки или услуги, които след това да включвате в документите.

Ако не желаете предварително да ги създадете, това можете да го направите при издаване на документ. След като сте въвели наименованието на стоката/услугата, сложете отметка в полето за запаметяване на артикула и след запазване на документа, той ще се запамети в базата.ю

Ако желаете предварително да си ги въведете следвайте описаните стъпки:

Кликнете върху меню "Номенклатури" от хоризонталната лента с менюта. Ще се зареди страницата с различните номенклатури:

  • Мерни Единици – Номенклатура на мерните единици, можете да добавяте или да изтривате записи от тази номенклатура.
  • Наименование– Номенклатура на стоките и/или услугите.
  • Валути – Номенклатура на използваните валути.
  • Контрагенти - Номенклатура на въведени контрагенти

Кликнете върху меню „Наименование” от вертикалното меню в лявата част на екрана. В дясно ще се зареди таблицата с въведените артикули. За да добавите артикул кликнете върху бутона „Добави нов артикул” в долната дясна част на таблицата. За да редактирате някой от вече въведените артикули, кликнете върху реда с неговото име.

При попълване на данни за артикул се отваря таблица със следните данни:

  • Поле за наименование на стоката /услугата с дължина до 150 символа
  • Тип на артикула - „Стока” или „Услуга”
  • Цена
  • Мерна единица за избрания артикул
  • Валута
  • Наименование на стоката латиница - За да издавате чуждоезични документи трябва да попълните полето

За да съхраните информацията за стоката/услугата в списъка с артикули кликнете върху бутона "Запази".

Забележка: Не е задължително да имате предварително въведен списък с артикули за да можете да издавате документи. При отварянето на формата за попълване на документ, можете да пишете свободен текст в полето за наименование на артикула, в документа.