Помощ > Принтиране и изпращане на документи > Как моите клиенти ще получават документите издадени към тях?

Принтиране и изпращане на документи

Как моите клиенти ще получават документите издадени към тях?

Възможностите за изпращане на документи са:

  • Съхранен документ, в един от гореописаните формати (PDF,XML,Excel), и изпратен по мейл.
  • Ако използвате версия ПРО на системата Фактуриране.bg, можете да сизпращате документите автоматично през системата до мейл на клиента.

Подробна информация относно издаването и изпращането на електронните документи ще намерите в категориите "Издаване на електронен документ" и "Принтиране или изпращане на издадените документи на email".