Помощ > Моите фирми, Настройки, Потребители > Как да си добавя ставка 9% по ДДС във Фактурите?

Моите фирми, Настройки, Потребители

Как да си добавя ставка 9% по ДДС във Фактурите?

При издаване на документ имате възможно -в падащото меню "ДДС %", да изберете ставката за ДДС-то.

По подразбиране, сме поставили: 20%,9% и 0%.

Друга/нова ставка можете да добавите през: Настройки/Моите фирми/Допълнителни данни/ Добави ДДС.