Помощ > Моите фирми, Настройки, Потребители > Права на достъп за потребител

Моите фирми, Настройки, Потребители

Права на достъп за потребител

В системата е възможно, да се дадат опредлени права на конкретен потребител. Основно правило това да е възможно е , потребителя който дава правата да е администратор (* в повечето случаи това е първият създаден потребител.)

След като сте добавили/регистрирали новият потребител/мейл през администраторският акаунт ,влезте в меню Настройки/Потребители и срещу новият потребител ще видите текст "задай права". Кликата на него и вътре определяте правата му.

Правата са от тип:

- забрани" до фирма, офис

- разрешения до менюта: потребители,номенклатури, документи.

Накрая е нужно да натиснете бутон "Запази".

Вижте как се добавя нов потребител:Добавяне на потребител