Помощ > Моите фирми, Настройки > Попълване на данните за фирмата от която ще се издават документи

Моите фирми, Настройки

Попълване на данните за фирмата от която ще се издават документи

След като сте приключили с регистрацията, системата ще ви препрати на страницата за попълване на данни за фирма. В онлайн системата Фактуриране.bg може да работите с повече от една потребителски фирми от един и същи акаунт. Не е нужно да регистрирате различни потребители за всяка фирма от която искате да издавате документи.

ВАЖНО:Само полетата отбелязани със * звездичка са задължителни за попълване

Основни данни

  1. В полето "Име на фирмата" запишете точното наименование на вашата фирма, например „Стоянов и Син” ООД.
  2. В полето "Ид. Номер" запишете Единният Идентификационен Код по Булстат на вашата фирма.
  3. В полето „Ид. по ЗДДС” запишете идентификационния код по ЗДДС ако фирмата е регистрирана по Закона за данъка върху добавената стойност. Обикновено Идентификационния код по ЗДДС е вашият ЕИК (по Булстат) с букви „BG” отпред.
  4. В полето "Телефон" въведете телефонния номер за връзка с вашата фирма.
  5. В полето "имейл" въведете точния е-мейл адрес за връзка с фирмата.
  6. В полето "Уеб Адрес" въведете адреса на страницата на фирмата Ви в интернет пространството, например: http://firma.com или www.firma.biz .
  7. В полето "Лого:" имате възможност да заредите логото на вашата фирма, което да се печата върху издаваните документи. Мястото определено за лого в документа е с размери: Ширина: 370 пиксела; Височина: 90 пиксела; Формат: JPG. Всяка картинка с размери по-големи от посочените ще бъде преоразмерена до указаните размери.

Данни за Офис / Обект

В електронната система за издаване на документи Фактуриране.bg можете да добавяте неограничен брой офиси или обекти, от които да издавате документи. Ако имате фирма с няколко офиса в страната, и всеки офис трябва да издава документи със собствена номерация, можете да въведете данните за всеки отделен офис или обект и да зададете тяхна собствена номерация в системата Фактуриране.bg. При попълването на данни за офис или обект трбва да поставите отметка , в полета  "собствена номерация" на документите.

  1. Наименование – Въведете наименованието на офиса или обекта – Например „Централен Офис”
  2. В следващите полета трябва да въведете точния адрес на офиса или обекта – Страна, Град, Адрес, Пощенски Код, МОЛ за конкретния обект.
  3. При първото издаване на документ за този офис, трябва да поставите пореден номер от който да започне.След това, системата си ги поставя и следи автоматично.

След като отразите промените трябва да натиснете бутона „Запис” за да може въведените данни да се запазят в системата. Един път записани данните ще се използват автоматично и няма да трябва да ги попълвате отново. По всяко време можете да се върнете и да направите корекция по данните за издателската фирма, както и да добавите банкова сметка или офис / обект.