Помощ > Моите фирми, Настройки, Потребители > Добавяне/редактиране на банкова сметка

Моите фирми, Настройки, Потребители

Добавяне/редактиране на банкова сметка

Влезте в своя акаунт и кликнете върху бутон "Настройки" от хоризонталното меню. Ще се зареди страницата с данни за регистрираните ваши фирми.

- Редактиране на банкова сметка: С цел сигурност редактирането на банкова сметка е "Забранено".

- Добавяне на банкова сметка:

Кликнете върху реда с името на фирма, за която ще добавяте банкова сметка. Ще се зареди форма с попълнените данни на избраната фирма. Намерете секцията „Банки” в меню "Допълнителни данни". За да добавите нова банкова сметка натиснете бутона „Добави Банка”. Ще се зареди форма за попълване на данни за допълнителна банкова сметка.Към всяка банкова има поле "Валута на сметката", с която при издаване на документи ще разпознавате лесно вида на банковата си сметката.

След като нанесете промените трябва да натиснете бутон „Запази” за да може промените да се съхранят в системата Фактуриране.bg.

Към една издателска фирма можете да добавяте неограничен брой банкови сметки. Ако за една издателска фирма имате повече от една банкова сметка, при издаването на документите ще можете да избирате коя банкова сметка да ви се зарежда по подразбиране.