Помощ > Най-често задаваните въпроси при стартиране на работа > Какви функционалности мога да ползвам във версия FREE?

Най-често задаваните въпроси при стартиране на работа

Какви функционалности мога да ползвам във версия FREE?

1. Да създавате и работите с неограничен брой фирми и потребители в системата.

2. Да издавате и съхранявате в PDF без ограничения следните документи:Фактура, КИ, ДИ, Проформа Фактура, Протокoл за ВОП,Протокoл за Изменение,Протокoл за Анулиране.

3.  Да правите справки за издадените документи в системата.

4. Да импортирате и създавате без ограничения номенклатури от aртикули.

5. Да импортирате издадените документи в софтруера Счетоводство+ на БулМар офис.

6. Да  получавате поддръжка по мейл или онлайн чат.