Помощ > Най-често задаваните въпроси при стартиране на работа > Как да въведа и редактирам данни на контрагент?

Най-често задаваните въпроси при стартиране на работа

Как да въведа и редактирам данни на контрагент?

За да издавате документи от електронната система Фактуриране.bg не е нужно да имате попълнени данни в номенклатурата на контрагентите (клиентите).  При издаване на документ, можете директно да попълните данните на контрагента или да ползвате вече импортирани от нас данни.След  потвърждение на документа,  те ще се запазят и в локалната база на вашите фирми.

Ако предпочитате можете да си създадете контрагентите и преди това по следния начин.

  1. Кликнете върху меню „Номенклатури”, в хоризонталната лента.Ще се зареди таблица със менюта след това изберете  "Контрагенти".
  2. Кликнете върху бутона „Нов” в долния десен ъгъл на таблицата. Ще се зареди форма за попълване на данни за контрагент.

Задължителни  данни

  1. В полето "Име на фирмата" запишете точното наименование на вашия клиент, например „Стоянов и Син” ООД.
  2. В полето "Ид. Номер" запишете Единният Идентификационен Код по Булстат на вашия клиент.
  3. Данни за Офис                                                                                                     

След като отразите промените трябва да натиснете бутона „Запис” за да може въведените данни да се запазят в системата. Един път записани данните за вашите клиенти ще се използват при издаването на документи и няма да трябва да ги попълвате отново. По всяко време можете да се върнете и да направите корекция по данните за избран клиент, както и да добавите банкова сметка или офис / обект.