Помощ > Най-често задаваните въпроси при стартиране на работа > Мога ли да разпечатам справка за издадените документи за определен период?

Най-често задаваните въпроси при стартиране на работа

Мога ли да разпечатам справка за издадените документи за определен период?

Да. Това можете да направите от меню „Справки”. При отварянето му ще се зареди форма за търсене на документ/и по различни критерии: Вид, Номер, Дата, Контрагент или Вид плащане.

Всеки изведен резултат можете да запазите като:

- файл във “MS Excel” ако сте потребител на версия PRO

- На предпечат - ако сте потребител на версия FREE.