Помощ > Справки,Търсене,Експорти > Управление на списъците с последно издадени документи

Справки,Търсене,Експорти

Управление на списъците с последно издадени документи

След като създадете документ в системата, същия се запазва и се появява в списъка с последно издадени документи по вид. За всеки вид документ има такъв списък, който се появява щом кликнете на вида документ от вертикалното меню в лявата част на екрана. В списъка с последно издадени документи можете да правите бързи справки за издадените документи, дали са платени, към кой контрагент са издадени, за каква сума, както и да прегледате подробно детайлните редове в документа.

За да разгледате детайлните единични редове в документа трябва да натиснете бутона с форма на лупа в най-дясната част на таблицата, в колона „Детайли”. По този начин под реда с основни данни за документа ще се зареди допълнителна таблица с всички единични редове от документа.

За да отворите целия документ трябва да натиснете върху реда с неговите данни. По този начин ще отворите документа за преглед и евентуално печат, или експортирането му в някой от предлаганите формати.