Условия за ползване

Условия за ползване

Тези правила и условия се отнасят за използването на този Сайт, който се намира на http://www.fakturirane.bg. Достъпът и употребата на Сайта, предоставен като безплатно приложение на Крестън БулМар е предмет на това споразумение. Употребата на този Сайт удостоверява Вашето съгласие, което влиза в сила от първото му посещение. Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не ползвате и посещавате този Сайт.

Съдържание

Чрез Сайта Fakturirane.bg предоставя в режим on-line на потребителя следните услуги:

  • Безплатно фактуриране
  • Албум на първични счетоводни документи
  • Албум на документи за ТРЗ и Личен състав
  • Примерни договори

Услугите се предоставят само за лични и нетърговски цели.

При използване на този Сайт Вие приемате и се съгласявате с най-актуалната версия на Условията за ползване на Сайта. Ако не сте съгласни с което и да било от условията, споменати тук, Вие не би трябвало да ползвате и да посещавате този Сайт. Fakturirane.bg си запазва правото да променя настоящите Условия за ползване на Сайта.

Регистрация, Потребителско име, Парола

Всички услуги, предлагани на Сайта, се предоставят на потребителя без да е необходимa предварителна регистрация с изключение на услугата „Безплатно фактуриране”, която е достъпна след предварителна регистрация, създаване на потребителски профил на потребителя и въвеждане на потребителското име и паролата. По отношение на начина за регистрация и създаване на потребителски профил, моля обърнете се към меню Помощ.

Конфиденциалност

Когато ползвате този сайт, Вие може да бъдете помолени да въведете лична информация. Информацията ще бъде използвана само за целите, за които ще бъде поискана и в съответствие с правилата за конфиденциалност. Ние няма да продаваме или предаваме информацията на трети лица без Вашето съгласие, освен с цел, свързана с дейността на Сайта.

Cookies

Вие трябва да знаете, че данни и информация се събират чрез „cookies". Cookies са малки текстови файлове, чрез които Сайта разпознава посетителите, наблюдава поведението им с цел подобряване на съдържанието и статистика. Cookies не нанасят вреда на Вашият компютър. Ако не искате да предоставяте информация чрез Cookies, Вашият браузър предоставя възможност да ги забраните.

Защита на личните данни

Защитата на Вашите лични данни е постоянен ангажимент на Fakturirane.bg. Ние използваме различни технологии и процедури за защита, за да защитим Вашите лични данни от неразрешен достъп, ползване и разкриване. Ако дадена парола се ползва, за да Ви помогне да защитите своите лични данни, Ваша е отговорността да пазите паролата си в тайна. Не споделяйте тази информация с никого. Ако ползвате съвместно компютъра с друго лице, трябва винаги да излизате от системата, преди да напуснете сайт или услуга, за да защитите достъпа до вашите данни.

Отказ от отговорност

Вие ползвате този Сайт на собствена отговорност. Ние се стремим цялата информация, съдържаща се в този Сайт да е точна и актуална в момента на публикуване. Въпреки това, ние не поемаме никаква отговорност за причинени на лица и/или имущество вреди или загуби (преки и/или косвени) в резултат от ползването на този Сайт или на съдържащата се в него информация, или причинени от следването на съдържащи се в Сайта линкове. Персоналът на Fakturirane.bg (включително неговите служители, управители, съдружници, свързани с него лица, представители и др.) не поемат нито пряко, нито по подразбиране какъвто и да било ангажимент относно качеството, наличността, надеждността, законността, точността, пълнотата или годността за определена цел на информацията, съветите, съдържанието, резултатите от търсения и услугите, предоставяни от или чрез Сайта, включително от или чрез други свързани с него чрез линк или по друг начин сайтове.

Пояснения за софтуер и документи, предоставяни от този сайт

  • Безплатно фактуриране – За да се запознаете подробно с начините за ползване на услугата можете да се обърнете към меню Помощ.
  • Платено фактуриране – Закупуването на абонамент за Версия PRO на Fakturirane.bg, дава достъп до допълнителнo вградени функционалности, с които можете да се запознаете в страница Версия PRO. При закупуването му, клиента се съгласява, че всички цени, отстъпки и такси могат да бъдат променяни без предварително известие.
  • Албум на документи – услугата е разделена на 3 секции: 1. Албум на първични счетоводни документи; 2. Албум на документи за ТРЗ и личен състав; 3. Примерни договори. Достъпът до услугата е неограничен, като тя се предоставя на потребителя без да е необходима предварителна регистрация.

Политика по отношение на непоискани идеи

Fakturirane.bg не приема и не разглежда идеи и мнения, които не са били поискани и са подадени по инициатива на подателя. Моля не ни изпращайте оригинали, авторски материали и други произведения. Единствената цел на тази политика е да се избегнат потенциални недоразумения и/или спорове, ако продукти или услуги на Fakturirane.bg изглеждат близки до тези, които са изпратени на Fakturirane.bg Поради тази причина, моля не изпращайте непоискани идеи и материали на Fakturirane.bg Ако въпреки нашата молба, Вие все пак изпратите Вашите идеи и материали, трябва да имате предвид, че Вашите идеи и материали няма да бъдат третирани като поверителна информация или обект на права на интелектуална собственост.

Грешки и прекъсвания

Fakturirane.bg не носи и няма да носи отговорност, пряка или косвена, за всякакви възможни повреди и ущърб, свързани с компютърното оборудване на потребителя, ползващ този Сайт или друга негова собственост, причинени вследствие на достъпа до този Сайт и неговото ползване. Не поемаме гаранции и не носим отговорност за всякакви щети, свързани с вируси, които могат да повредят Вашето компютърно оборудване или друга собственост, или проблеми, свързани с търсенето из Сайта или свалянето на всякакви материали и информация.

Авторско право

Всички изображения, лога, картинки, снимки, текстове, документи, бази данни и друга информация или рекламни материали, публикувани в този Сайт, както и всички софтуерни програми и приложения са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на останалото приложимо законодателство.

Приложимо законодателство

За тези Условия ще бъдат приложими разпоредбите на законодателството на Република България. Възникналите спорове ще бъдат обект на юрисдикцията на българските съдилищата. Потребителите, които влизат в сайта от други страни, го правят доброволно и отговарят за спазването на българските закони.