Албум Документи > Първични Счетоводни Документи > Кредитно Известие

Първични Счетоводни Документи

Кредитно Известие

Кредитно Известие

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Кредитното Известие е първичен счетоводен документ, с който се намалява данъчната основа на доставка или се нулира данъчната основа при развалянето на доставка, за която вече е издадена Фактура.

Намаляването на данъчната основа може да се дължи на: намаление на стойността, заради предоставена допълнителна отстъпка за по-ниско качество, или надхвърляне на определен обем от продажби при дистрибутор; намаление на количеството, заради върнати повредени бройки или защото при проверка от оторизиран орган се е оказало, че количеството е по-малко от фактурираното.

Може да ползвате сайта ни за да издавате безплатно документ Кредитно известие. За тази цел, са ви нужни 30 секунди за регистрация от ТУК.

2. РЕКВИЗИТИ

  • Кредитното Известие притежава всички задължителни и незадължителни реквизити, като тези на Фактурата.
  • Кредитното Известие задължително съдържа и:
    - номерът и датата на Фактурата, към която е издадено известието;
    - основанието за неговото издаване (основанието за намаляването на данъчната основа или за развалянето на доставката).
Този счетоводен ресурс за "Кредитно Известие" е разработен от Фактуриране.bg