Помощ > Чуждоезични документи > Как се издава инвойс фактура в друга валута?

Чуждоезични документи

Как се издава инвойс фактура в друга валута?

Задължително, първо трябва да издадете българския му еквивалент (българската фактура). След това, във версия ПРО от таблицата в меню Документи/Фактури, имате бърз бутон за генериране на "Invoice". За версия ФРЕЕ,след издаването и запазване на документа, влизате в него и ще видите бутон  горният десен ъгъл "Създай инвойс". 

Предварително е нужно, еднократно да въведете курса на валутата в която искате да бъде издаден чуждоезичният документ,това се прави през меню:Номенкалтури/Валути/Избирате валутата и натискате опцията синхронизирай спрямо курса на BGN.

Редакция на автоматично транслирани данни, (Контрагент,Артикул, Основания,  ....) можете да направите през Номенклатури - Контрагенти и Артикули ,"Задължителни данни за издаване на другоезични документи", след това те ще бъдат запаметени. Редакция на информация в Инвойс-а, може да направите и директно в самият документ "Invoice".