Помощ > Чуждоезични документи > Как се издава инвойс фактура в друга валута?

Чуждоезични документи

Как се издава инвойс фактура в друга валута?

Стъпките са следните:

1. Задължително, първо трябва да издадете българския му еквивалент (българската фактура) и да сте потребител на версия ПРО.

2. След  като българската фактура се появи  като ред в списъка с документи в меню Фактури , можете да пристъпите към създаване и на Invoicе, по следните два начина:

 - На реда където виждате издадената българска Фактура имате икона - бърз бутон с име "Създай Invoice".

4.  Вече сте в документ "Invoice". Смяна на валутата от лева в друга такава се прави в самият дкумент долу дясно.Редакция на автоматично преведената информацията от българската Фактурата и/или добавяне на нова такава , може да направите директно на екрана  в самият документ "Invoice" и да натиснете "ЗАПАЗИ".

5.За избор на друга валута (Евро,Долар... ) е нужно, ПРЕДВАРИТЕЛНО еднократно да въведете курса на валутата в която искате да бъде издаден чуждоезичният документ,това се прави през меню:Номенкалтури/Валути/Избирате валутата и натискате опцията синхронизирай спрямо курса на BGN. 

6. Създаденият инвойс можете да видите  като отделен ред в таблицата с документи  в секция/меню "Invoice".

7. Последна стъпка е,ако желаете  да съхраните в ПДФ Invoice ,за да го изпратите по мейл на контрагента си.