Помощ > Чуждоезични документи > Как се въвежда нова валута в системата?

Чуждоезични документи

Как се въвежда нова валута в системата?

През меню Номенклатури/Валути/ "Добави валута", можете да създадете нова такава.

Задължително условия за да можете да я синхорнизирате със сайта на БНБ, е да сте въвели нейната абривиатура вярно. Курс към лева който ще се попълни , ще се ползва и  за превалутиране при издаването на всеки Инвойс от Фактура.

* Внимание, ако курса на лева спрямо валутата се променя ежедневно, то е необходимо и ежедневно да я синхорнизирате.