Помощ > Чуждоезични документи > Как се въвежда/редактира курса на лева към въведена валута в системата?

Чуждоезични документи

Как се въвежда/редактира курса на лева към въведена валута в системата?

През меню Номенклатури/Валути ще видите създадените служебно 3 валути. В дясно до всяка от тях, има бутон "Синхоринизирай". При натискането му, системата ще се свърже със сайта на БНБ и ще актуализира курса към българският лев. Този курс , ще се ползва за превалутиране Лев/Валута при издаването на Инвойс от Фактура.