Помощ > Чуждоезични документи > Как се издава Проформа Инвойс?

Чуждоезични документи

Как се издава Проформа Инвойс?

Предварително е нужно, еднократно да въведете курса на валутата в която искате да бъде издаден чуждоезичният документ,това се прави през меню:Номенкалтури/Валути/Избирате валутата и натискате опцията синхронизирай спрямо курса на BGN.

Задължително, първо трябва да издадете българския му еквивалент (българската проформа фактура). След издаването и запазване на документа, влизате в него и ще видите бутон горният ляв ъгъл "Създай Proforma invoice". 

Ако не са въведени ръчно, данните за (Контрагент,Артикул,Основание,Забележка) в "Proforma Invoic-a" те ще се транслират автоматично и е възможно да са грешни.

Редакция можете да направите по два начина:

1. Ако искате за следващият чуждоезичен документ данните са коректно преведени, то е нужно да се редактират преводите  в полета "Задължителни данни за издаване на чуждоезични документи" в менюта  Контрагенти, Артикули, Основания Забележки и Моите фирми. 

1. Редакция на съдържанието в Proforma Invoic-a, може да направите и директно в  документа- в този случай, те ще бъдат променени само за в него.