Помощ > Чуждоезични документи > Как се издава Проформа Инвойс?

Чуждоезични документи

Как се издава Проформа Инвойс?

Стъпките са следните:

1. Задължително, първо трябва да издадете българския му еквивалент (българската "Проформа Фактура").

2. След  като българската Проформа фактура  се появи  като ред в списъка с документи в меню "Проформа Фактура" , можете да пристъпите към създаване и на  Proforma Invoice.

3. Създаването на Proforma Invoice  е възможно само ако сте потребител на версия ПРО и се прави по следният начина:

- След издаването и запазване на българската  "Проформа фактура", влизате  отново в нея и ще видите в горният ляв ъгъл, бутон с име "Създай  Proforma Invoice". 

4.  Вече сте в документ " Prorofma Invoice". Редакция на автоматично преведената информацията от българската  "Проформа  Фактурата",  и/или добавяне на нова такава , може да направите директно на екрана  в самият документ " Proforma Invoice" и да натиснете "ЗАПАЗИ".

5. Създаденият  "Proforma Invoice" можете да видите  като отделен ред в таблицата с документи  в секция/меню " Proforma Invoice".

6. Последна стъпка е,ако желаете  да съхраните документа в ПДФ, за да го изпратите.

Друго:

Ако "Proforma Invoice" ще е друга валута (Евро,Долар... ) е нужно, ПРЕДВАРИТЕЛНО еднократно да въведете курса на валутата в която искате да бъде издаден чуждоезичният документ,това се прави през меню:Номенкалтури/Валути/Избирате валутата и натискате опцията синхронизирай спрямо курса на BGN.