Помощ > Общи Въпроси > Как са защитени данните ми във Фактуриране.бг?

Общи Въпроси

Как са защитени данните ми във Фактуриране.бг?

Системата осигурява най-сигурния начин за пренос на данни в интернет чрез 256-битово SSL-криптиране.

SSL (Secure Socket Layer) е протокол за криптиране на връзката при пренос на данни. Използва се в случаите, когато е необходимо да се осигури високо ниво на информационна сигурност в интернет - за защита на данните в правителствени сайтове с класифицирана информация, при извършване на финансови транзакции през сайтовете на банки и електронни магазини и изобщо за осигуряване информационната защита на всякакви сайтове, които съдържат конфиденциална информация от типа на номера на кредитни карти, данни на юридически и физически лица и др.

Лесно можете да се ориентирате дали се намирате на страница, защитена чрез SSL-криптиране като погледнете web-адреса на страницата в полето Address на браузъра - обикновените адреси започват с http://, докато адресите на SSL-защитените страници започват с https://. Освен това защитените с SSL сайтове оцветяват в различен цвят началото на адреса, обикновено ще виждате https:// при криптиране на връзката.