Помощ > Издаване на Документи > Издаване на документ със задна дата

Издаване на Документи

Издаване на документ със задна дата

Системата следи ,датата на последният издаден документ. Възможно решение е, създаване на офис с отделна номерация във фирмата Ви.