Помощ > Издаване на Документи > Редакция на фактура след 14 число на следващ месец

Издаване на Документи

Редакция на фактура след 14 число на следващ месец

Ако фирмата ви е регистрирана по ДДС, след 14 число на следващият месец  е възможно да коригирате само определени полета:

- Банкова сметка

- Адрес, МОЛ,Град, Име- за Контрагент.

- Получател на Фактурата

- Дата на плащане