Помощ > Издаване на Документи > Ако имам издадена фактура за аванс, как я приспадам в окончателната фактура?

Издаване на Документи

Ако имам издадена фактура за аванс, как я приспадам в окончателната фактура?

  • В окончателната фактура можете да си добавите ред Аванс и да запишете сумата платената сума по аванса с минус.