Помощ > Издаване на Документи > Как да издам фактура към Физическо лице?

Издаване на Документи

Как да издам фактура към Физическо лице?

За да не се налага да запомняте ЕГН-то на всяко физическо лице към което сте пуснали фактура а и да не съхранявате лични данни, възможен вариант е следният:

Добавяте един контрагент с име "Физическо лице" с БУЛСТАТ/ЕГН 9999999999. В поле Забележки можете да запишете истинските имената на Физическото лице, ако са ви необходими.