Помощ > Издаване на Документи > Как се издава Кредитно известие?

Издаване на Документи

Как се издава Кредитно известие?

От меню Документи -> Кредитно известие натискате бутон "Добави ново кредитно известие".

След като зареди формата на кредитното известие, в поле Към фактура записвате номера на фактурата, към която ще издадете кредитното известие. Ако фактурата е издадена в системата fakturirane.bg данните ще се попълнят автоматично, ако не е – то следва ръчно да попълните данните за получател. След това попълвате основанието за промяна на данъчната основа и натискате бутон Запази.