Помощ > Издаване на Документи > Издаване на документ

Издаване на Документи

Издаване на документ

За издаването на документ от системата не е необходима предварителна подготовка. С Фактуриране.bg се работи изключително лесно и можете да започнете веднага. За няколко минути можете да издадете всеки от поддържаните документи и да го изпратите на свой клиент или към счетоводния ви отдел.

При влизане в акаунт в Фактуриране.bg се зарежда съдържанието на меню "Документи". По подразбиране се зарежда страницта „Фактура”, от която може издадете нова или да прегледате последните издадени фактури. Ако искате да издадете друг документ, можете да направите своя избор от вертикалното меню с видовете документи за издаване.

Чрез кликване върху бутона „Нов” ще се зареди форма за попълване на нов документ.

Документите, издавани чрез системата Фактуриране.bg съдържат всички задължителни реквизити съгласно Закона за Счетоводството, Закона за ДДС и ПП на ЗДДС. Ако вече сте издавали първични счетоводни документи на хартиен носител или от друга електронна система, няма да срещнете никакви трудности при работата с Фактуриране.bg . Формата за издаване на документ силно наподобява формата на документите на хартиен носител, което допълнително улеснява попълването на данните.

След като попълните необходимата информация в документа натиснете бутона „Запази” за да запазите издавания документ. Веднага след запазването на документа можете да го прегледате във вид за разпечатване, или изпращане по интернет до клиента към който е издаден.

Още от тази категория:
Издаване на документ с ДДС »