Помощ > Издаване на Документи > Издаване на документ с ДДС

Издаване на Документи

Издаване на документ с ДДС

За да издадете документ с включен ДДС е нужно фирмата издател да бъде регистрирана по ЗДДС. Ако фирмата ви е регистрирана по ЗДДС, трябва да укажете това в системата за издаване на документи Фактуриране.bg. След като се логнете в системата трябва да отворите меню „Настройки" и в под меню "Моите Фирми" и да изберете издателска фирма, която е регистрирана по ЗДДС. Тук можете да добавяте и проценти ДДС различни от първоначално заложените.В данните на издателската фирма попълнете полето „Ид. по ДДС”. Не забравяйте, че пред номера трябва да поставите индекс „BG”.

След като изпълните горните стъпки, в издаваните фактури ще се начислява ДДС.