Помощ > Периодично преиздаване на фактури > Как да редактирам вече настроена периодична фактура?

Периодично преиздаване на фактури

Как да редактирам вече настроена периодична фактура?

Влизате в последната  периодична фактура и горе в ляво ще видите бутона „ Издавай този документ периодично“.  Кликате на бутона и променяте/редактирате нужният филтър/критерии за разпращане.

През меню Справки, филтър-периодични, можете бързо да намерите коя е последната периодична фактура към този контрагент.