Помощ > Периодично преиздаване на фактури > Как да изтрия настройка за издаване на периодична фактура?

Периодично преиздаване на фактури

Как да изтрия настройка за издаване на периодична фактура?

Влизате в последната  периодична фактура и горе в ляво ще видите бутона „ Издавай този документ периодично“.  Кликате на бутона, избирате опция "Изтрий" и след това "Запази".

През меню Справки, филтър-периодични, можете бързо да намерите коя е последната периодична фактура към този контрагент.