Помощ > Периодично преиздаване на фактури > Как да изтрия настройка за издаване на периодична фактура?

Периодично преиздаване на фактури

Как да изтрия настройка за издаване на периодична фактура?

Влизате в последната  периодична фактура и горе в ляво ще видите бутона „ Издавай този документ периодично“.  Кликате на бутона, и ако там има попълнени данни избирате опция "Изтрий" ,накрая натискате бутон "Запази". Ако полетата са празни, е нужно да потърсите друга фактура към този контрагент която е със статус периодична.

През меню Справки, филтър-периодични, можете бързо да намерите коя е последната периодична фактура към този контрагент.