Помощ > Периодично преиздаване на фактури > Каква е идеята на фукционалност периодична фактура?

Периодично преиздаване на фактури

Каква е идеята на фукционалност периодична фактура?

Идеята е,че един път настроени, тези документи се преиздават на определена заложена от вас дата и ако желаете се разпращат до мейл на клиента.

Автоматично/регулярно преиздаване и изпращане на фактура всеки месец е, удобно за еднакви ежемесечни услуги, например наем, счетоводна услуга и т.н.