Помощ > Моите фирми, Настройки, Потребители > Как се настройва броя знаци след десетичната запетая за документите?

Моите фирми, Настройки, Потребители

Как се настройва броя знаци след десетичната запетая за документите?

През меню Настройки -> Моите фирми. Кликате върху фирмата, за която искате да направите промените, след това кликате върху Допълнителни данни и в полето Десетични знаци въвеждате желания брой. За запазване на промените натискате бутона Запази в долния десен ъгъл.

ВАЖНО!!!

Максимум знаци след десетичната запетая в системата е 4!