Помощ > Моите фирми, Настройки, Потребители > Как може да се смени името на съставил във Фактурата?

Моите фирми, Настройки, Потребители

Как може да се смени името на съставил във Фактурата?

Имената на съставител на документи, могат да се променят през Настройки/Потребители/.Влизате в конкретният такъв. Новите имена, ще се появяват във всички следващи издадени от вас документи, в старите документи ще си останат старите имена.

Можете да го направите и директно в документа, ако е необходимо промяната да е във вече издаден документ. Имайте предвди,че при този начин на промяна, в следващият документ по подразбиране ще излезе стартия съставител.