Помощ > Моите фирми, Настройки, Потребители > Фирмата ми се регистрира по ДДС и трябва номерацията на фактурите да започне с номер 1?

Моите фирми, Настройки, Потребители

Фирмата ми се регистрира по ДДС и трябва номерацията на фактурите да започне с номер 1?

Принципно след регистрация по ДДС, това не е законово изискуемо. Ако все пак желаете да го направите, варианта е да си създадете фирмата отново. За ваше удобство, можете да промените името на старата фирма, за да не се бъркате при работа.

Всички номенклатури от тип: Контрагенти, артикули, мерни единици,  и забележки ще бъдат видими и в новата Ви фирма.