Помощ > Справки,Търсене,Експорти > Съхранение на издадени документи

Справки,Търсене,Експорти

Съхранение на издадени документи

В програмата е дадена възможност да съхранявате много на брой издадени документи в един файл във форма html. За целта трябва да отидете в меню "Справки" да филтрирате желаните от вас документи и да изберете в дясната част отметка в колона "Експорт".