Помощ > Справки,Търсене,Експорти > Как мога да търся в издадените документи?

Справки,Търсене,Експорти

Как мога да търся в издадените документи?

Търсене на документ можете да правите от меню „Справки”, намира се на втора позиция в хоризонталната лента с менюта, веднага след меню „Документи”. При отварянето ще се зареди форма за търсене на документ по различни критерии: Вид, Номер, Дата, Контрагент или Вид плащане,Офис. Критериите за търсене могат да се комбинират помежду си. Например, можете да търсите документи между номера 0000000001 и 0000000100, както и между датите 01.01.2010 и 31.12.2010 г. В този случай ситемата ще направи справка за издадени документи, като комбинира и двата филтъра.

Особености при търсене

  • Ако искате да търсите във всички издадени документи, без оглед на номерата им, в полетата „от номер” и „до номер” трябва да оставите попълнени само нули.
  • В случай, че не желаете да задавате ограничение за периода на търсене, трябва да сложите отметка в секцията за търсене за период – в квадратчето „Не прилагай този филтър”