Помощ > Справки,Търсене,Експорти > Мога да следя вземанията от контрагентите си в системата

Справки,Търсене,Експорти

Мога да следя вземанията от контрагентите си в системата

Това е възможно, само във версия ПРО на системата. Пред всеки издаден от вас документ-фактура ще видите бутон със знак "$ ". Като го изберете ще се отвори меню, в което да отразите сума и дата на направеното към вас плащане. В меню "Вземания", пък е възможно да видите всички неплатени и частично платени към вас документи, както и падежа и сумата на оставащите вземания.