Помощ > Справки,Търсене,Експорти > Как най бързо да съхраня и разпечатам фактури за определен период?

Справки,Търсене,Експорти

Как най бързо да съхраня и разпечатам фактури за определен период?

През меню Справки, след като зададете желаните филтри можете да маркирате всички документи и да използвате функционалността – Експортирай маркираните документи.

Това ще съхрани/запази всички документи в html формат в един зип файл, който може да изпратите или да отворите и разпечатате всеки от документите в него.