програми за фактуриране
 

Нови функционалности във версия Pro на Fakturirane.bg:

  • Добавен начин на плащане "Пощенски превод";
  • В страница "Вземания" добавихме нова информативна колона "Дни просрочие по неплатени фактури";
  • В страница "Вземания" пресмятаме/вадим дължимата сумата по фактурата, когато към нея има издадено кредитно известие;
  • В страница "Вземания" добавихме хинт в колона КИ (Кредитно известие) в която даваме информация за кредитното известие към посочената фактура;
  • Добавихме функционалност „Преиздай Проформа Фактура”.

безплатно фактуриранеБезплатно, Сигурно и Конфиденциално Фактуриране

Чрез Fakturirane.bg можете лесно и удобно да издавате Фактури и всички съпътстващи ги документи от всяка точка на света. Можете едновременно да работите с много фирми, а в една фирма могат едновременно да работят много потребители. Системата разполага с разнообразни справки и е надеждно защитена за сигурна и конфиденциална работа, съгласно стандарта ISO 27001 (информационна сигурност).

Вход за фактуриране

Моля, регистрирайте се!

За да използвате състемата за безплатно фактуриране е нужно да се идентифицирате с Вашия потребителски профил.

А сега накъде