програми за фактуриране
 

Възстановяване на забравена парола

Имейл :

Нови функционалности във версия Pro на Fakturirane.bg:

  • Добавен начин на плащане "Пощенски превод";
  • В страница "Вземания" добавихме нова информативна колона "Дни просрочие по неплатени фактури";
  • В страница "Вземания" пресмятаме/вадим дължимата сумата по фактурата, когато към нея има издадено кредитно известие;
  • В страница "Вземания" добавихме хинт в колона КИ (Кредитно известие) в която даваме информация за кредитното известие към посочената фактура;
  • Добавихме функционалност „Преиздай Проформа Фактура”.