Помощ > Издаване на Документи > Номерация на Документи

Издаване на Документи

Номерация на Документи

В системата на Fakturirane.bg е възможно:

Да ползвате собствена номерация на документите за всеки отделен офис/обект на фирмата. За тази цел, трябва да поставите отметка в поле „Използвай собствена номерация” по време на създаването на Офис  през меню 'Моите Фирми/Добави офис". При издаването на първият документ от този офис,  над поле "Номер на документ"ще видите надпис "Моля заложете първи номер на документа". След това ситемата продължава автоматично да си следи номерацията.

Да ползвате обща номерация за всички офиси/обекти на фирмата За тази цел , трябва отметката при създаването на всеки нов офис да бъде в поле "Следва общата номерация на фирмата". В този случай, първият документ за този офис, ще бъде с пореден номер за фирмата.

В системата Фактуриране.бг, документите Фактура, Дебитно и Кредитно известие следват с една/обща номерация.