Помощ > Издаване на Документи > При избор на Контрагент 1 , системата ми попълва данни за Контрагент 2 ?

Издаване на Документи

При избор на Контрагент 1 , системата ми попълва данни за Контрагент 2 ?

Казусът възниква в следствие на това че, е поставен един и същи Булстат на двата контрагента-вероятно при действие за някаква редакция. Решението е следното: Влизате в Номенклатури/Контрагенти и редактирате/коригирате данните в  поле Булстат и на двата контрагента: