Помощ > Данни за Фирма, Настройки > Как се настройва броя знаци след десетичната запетая за фирма?

Данни за Фирма, Настройки

Как се настройва броя знаци след десетичната запетая за фирма?

През меню Настройки -> Моите фирми. Кликате върху фирмата, за която искате да направите промените, след това кликате върху Допълнителни данни и в полето Десетични знаци въвеждате желания брой. За запазване на промените натискате бутона Запази в долния десен ъгъл.

ВАЖНО!!!

Максимум знаци след десетичната запетая в системата е 4!