Помощ > Моите фирми, Настройки > Изтриване на фирма

Моите фирми, Настройки

Изтриване на фирма

През системата, не е възможно фирма да бъде изтрита. Това може да бъде направено само от нас, при условие ,че в нея няма създадени документи.