Помощ > Моите фирми, Настройки, Потребители > Изтриване на фирма

Моите фирми, Настройки, Потребители

Изтриване на фирма

През системата, не е възможно фирма да бъде изтрита. Ако във фирмата няма издадени документи можете да и редактирате името например "Тестова" и в бъдеще, ако се налага да я заместите с друга ваша актуална фирма.

Ако има издадени документи, триене не може да направите.