Помощ > Общи Въпроси > Какви са изискванията към файла за логото?