Помощ > Общи Въпроси > Какво е Фактуриране.bg?

Общи Въпроси

Какво е Фактуриране.bg?

I. Онлайн Система за Издаване на Документи - Фактуриране

Фактуриране.bg е проект на Kreston BulMar, който осигурява едно професионално и безплатно решение за онлайн фактуриране от различни по големина и структура компании. В сайта можете да намерите напълно функционална, и най-вече безплатна, система за издаване на първични счетоводни документи. Чрез Фактуриране.bg могат да бъдат издавани следните видове документи, от регистрирани потребители:

 • Фактурa
 • Проформа Фактура
 • Кредитно Известие
 • Дебитно Известие
 • Протокол за ВОП
 • Протокол за Изменение на Протокол за ВОП
 • Протокол за Анулиране на Документ
 • Invoice
 • Proforma Invoice
 •  Debit Note
 • Credit Note

В системата Фактуриране.bg можете да въвеждате и входящите си документи. Всички документи, които са издадени към вашата фирма, могат лесно да бъдат въведени тук.

Фактуриране.bg има изградена система за комуникация със Счетоводен и Бизнес Софтуер БулМар Офис, към който можете да прехвърлите данните за автоматичното им осчетоводяване.

II. Албум Документи

В албум на документи ще намерите три секции с документи в помощ на бизнеса.

 1. Абум на Счетоводни Документи
  Тук ще намерите десетки Първични Счетоводни Документи, които се използват в ежедневната дейност на всяка организация и на базата на която се извършва счетоводната отчетност. Всеки един документ е представен с изображение и описание за неговото използване, задължителни и препоръчителни реквизити. В края на описанието на всеки документ, ще намерите прикачен word файл, който можете да ползвате за моделиране на собствен първичен счетоводен документ.
 2. Албум на ТРЗ и Личен Състав Документи
  Тук също ще намерите десетки документи нужни при администрирането на работните заплати и личния състав, които се използват в ежедневните отношения с персонала. Всеки един документ е подготвен по начин, че да може да бъде използван веднага, след попълване на нужните данни. След всеки документ, ще намерите прикачен word файл, който можете да ползвате за моделиране на собствен формуляр, свързан с работните заплати и личния състав.
 3. Албум на Примерни Договори
  В тази секция сме селектирали и споделили базови варианти на най-често сключваните договори. В редки случаи публикуваните договори биха могли да бъдат директно ползвани, след попълване на нужните данни. В повечето случаи, обаче, спецификата на отношенията и сделката налагат адаптирането на всеки договор, според обстоятелствата и интересите на страните, за което препоръчваме базовите варианти да се преработят от лице с опит в подготовката и изпълнението на договори. След всеки примерен договор ще намерите прикачен word файл, който можете да ползвате за създаване на подходящия за конкретната сделка договор.

Всички документи, в този раздел, са предоставени безплатно за всеки, който желае да ги ползва. След всеки документ ще намерите връзка, от която да свалите документа в (*.doc) WORD формат. След свалянето им на локалния ви компютър, можете да моделирате и променяте документите, както ви е удобно така, че да отговарят на изискванията на вашия бизнес.

Още от тази категория:
Изполване на електронен подпис »